banner
image
Med en SharePoint løsning kan du
komme langte i din virksom hed,
den giver overblik og struktur.

Rådgivning og udvikling

Vi har erfaring med næste alle typer SharePoint projekter og har leveret mange løsninger af forskellig karakter fra A-Z.

Her er nogle at de typer projekter vi har arbejdet med:

Portaler (Intranet / Extranet / Website) 
Dokumenthåndtering 
Kundespecifik udvikling 
Workflows / Flow 
Migration 
Branding / Design 
Installation 
Integrations (ERP, CRM, Outlook)

Det er gratis at ringe til os og få et bud på hvordan enten et ønske, en ændring, et problem eller et helt nyt projekt skal gribes an.

two dots
Standard SharePoint kan mange ting, men det løser ikke alle behov indenfor vidensdeling.
Michael Lund Mikkelsen