banner
image
Med en SharePoint løsning kan du
komme langte i din virksom hed,
den giver overblik og struktur.

Opbygning af Intranet

At bygge et nyt Intranet lyder for nogen som en simpel opgave, men det er vores erfaring, at der skal bruges en del energi for at komme i mål og mange valg skal træffes undervejs.

Vi kan hjælp jer med denne proces og gøre projektet overskueligt.

Her er nogle bud på de ting der kan arbejdes med:

Workshop om forside
Udarbejdelse af design
Implementering af design
Udvikling af tilretninger
Opbygning af sites hierarki
Oprettelse af forside
Opsætning af Intranet funktionalitet
Opsætning af rettigheder
Test af portalen
Redaktør uddannelse
GO live

SharePoint Online stiller nye krav til hvordan Intranet implementeres og dem har vi erfaringer med, så kontakt os for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe jer videre.

two dots
Standard SharePoint kan mange ting, men det løser ikke alle behov indenfor vidensdeling.
Michael Lund Mikkelsen