banner
image
Med en SharePoint løsning kan du
komme langte i din virksom hed,
den giver overblik og struktur.

Eksperter i SharePoint

Sharetech er en IT virksomhed der primært hjælper virksomheder med SharePoint – hvilket er en CMS platform udviklet af Microsoft. Vi har arbejdet med SharePoint i alle versioner i mere end 16 år og bidrager med ydelser som rådgivning, konsulentbistand, udvikling og kan levere alt fra A-Z inden for SharePoint.

SharePoint Online er i dag en del af Office 365 og der er kommet rigtig mange muligheder, hvilket klart kan være en fordel for virksomheder at afsøge, da de allerede betaler for licenserne hertil.

two dots
Standard SharePoint kan mange ting, men det løser ikke alle behov indenfor vidensdeling.
Michael Lund Mikkelsen